Dnes má svátek: Zdislava Zítra: Robin
csendesk

Topná sezona

S příchodem chladnějších dnů naplno začala topná sezóna. Je třeba si uvědomit, že ještě před pravidelným topením by měla přijít příprava na topnou sezónu. Ta zahrnuje v případě topení pevnými palivy zajištění dostatečného množství kvalitního, dobře uskladněného paliva a přípravu radiátorů na sezónu. Tím se rozumí různé opravy či ošetření, popřípadě kontrola termostatických hlavic a v neposlední řadě odvzdušnění radiátorů. Spalovat by měli provozovatelé kotlů, kamen, krbových vložek atd. pouze paliva doporučená výrobcem v odpovídající kvalitě.

Před samotným započetím topné sezóny nebo i v průběhu by si měli provozovatelé nechat zkontrolovat spalinové cesty odbornou firmou. U zdrojů spalujících tuhá paliva, napojených na teplovodní ústřední soustavu, je povinnost nechat jednou za tři roky zkontrolovat zdroj vytápění tj.kotel nebo kamna odborně způsobilou osobou. Veškeré dokumenty od kontrol je třeba pečlivě uschovávat, mohou být vyžádány orgánem ochrany ovzduší při kontrole. Dále je třeba upozornit provozovatele, že zdroje druhé emisní třídy je možné používat pouze do konce roku 2022.

Vzhledem k povinnosti používat pouze paliva doporučená výrobcem je možné při kontrolách zjistit ze vzorku popela analýzou, čím se v daném zdroji topilo. Dle zákona o ochraně ovzduší je kontrolující oprávněn vstoupit do obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona.

  • Přečteno: 3573
Nahoru