Dnes má svátek: Zdislava Zítra: Robin
csendesk

Sociální služby

Vážení občané,

chtěla bych vás touto cestou informovat o poskytování sociálních služeb a poradenství pro občany obce Sedlnice prostřednictvím města Nový Jičín, obce s rozšířenou působností (ORP). Cílem projektu je vytvoření systému sociálních služeb, který zabrání sociálnímu vyloučení obyvatel obcí Novojičínska a zabezpečí dostupné sociální služby i v obcích, jako je obec Sedlnice, které tyto služby na svém území nemají.

V květnu letošního roku uzavřela obec Sedlnice s městem Nový Jičín smlouvu. Obec se tímto zapojila nejen realizačně, ale i finančně do projektu „Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působnosti Nový Jičín“.

Síť sociálních služeb pro občany ORP Nový Jičín je nastavena a naše obec se finančně spolupodílí na jejím financování. Tato síť má pomoci občanům při řešení různých sociálních situací a určena různým cílovým skupinám – seniorům, osobám se zdravotním postižením, rodinám a dětem, občanům sociálně znevýhodněným. Služby jsou nabízeny buď v pobytové formě, ale i formě terénní, které jezdí za klientem a poskytují mu pomoc v přirozeném prostředí.

Pro lepší orientaci využijte poradenství sociálních pracovníků Městského úřadu Nový Jičín, kteří Vám pomohou a podpoří v nepříznivé životní situaci a pomůžou Vám najít vhodného poskytovatele sociální služby, zařazeného v síti sociálních služeb.

V případě, že budete nějakou formu sociální služby potřebovat pro sebe, své blízké či poradenství  v této oblasti kontaktujte přímo odbor sociální věcí Městského úřadu v Novém Jičíně a to:

Bc. Šárku Loskotovou, tel. 556 768 256, vedoucí oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví,

anebo

Obecní úřad Sedlnice, Ing. Hanu Dlouhou, tel. 737 871 162, radní pro oblast sociálních a občanských záležitostí.

  • Přečteno: 3180
Nahoru