Dnes má svátek: Zdislava Zítra: Robin
csendesk

"Milostivé léto" aneb jak se zbavit některých dluhů!

Dlužníci – fyzické osoby budou moci využít blížící se možnosti akce tzv. „milostivé léto“ a to nejen pro klienty sociálních služeb, ale i zaměstnance, kteří také budou moci v případě potřeby tuto možnost využít. Jedná se o jedinečnou, jednorázovou a časově omezenou nabídku odpuštění úroků, penále či pokut při jednorázovém zaplacení dlužné jistiny a nákladů exekuce. 

Ustanovení k institutu „milostivého léta“ naleznete v novele zákona č. 286/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů umožnuje využít tuto akci pouze v termínu od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.

Zákon dává tuto možnost fyzickým osobám, u kterých probíhá soudní exekuce, a jejich dluh je u veřejnoprávních oprávněných věřitelů, kterými jsou Česká republika, územní samosprávné celky, včetně městských částí nebo městských obvodů, státní příspěvkové organizace, státní fond, veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku, ústavy a obecně prospěšné společnosti založená státem nebo územním samosprávným celkem, státní podniky a národní podniky, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize, právnická osoba v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast (např. ČEZ), a další. 

Pokud dlužník uhradí/má uhrazenou celou jistinu, tedy původní dlužnou částku, a náklady exekuce ve výši 907,5 Kč, bude exekuce zastavená. Exekutor poté vydá rozhodnutí, jimž fyzickou osobu osvobodí od placení dalších nákladů, jako jsou úroky, penále atd. Exekuce bude zastavena bez jakýchkoliv dalších následků pro dlužníka.

priloha_958782055_3_FAcnehNXIAI5Czm.png

  • Přečteno: 2067
Nahoru