Dnes má svátek: Dobromila Zítra: Vanda
csendesk

Revitalizace území bývalé pískovny  a lesních pozemků

Vážení spoluobčané,

na projekt  ministerstva financí pod názvem „Revitalizace území bývalé pískovny  a lesních pozemků v k.ú. Sedlnice pro využití volného času“, který byl zpracován v roce 2013 a v minulém roce byl ministerstvem financí po více než dvouletých jednání vybrán k realizaci,  se podařilo k 31.8. uzavřít smlouvu se zhotovitelem a nic nebrání realizaci stavby (výše investice je přes 30 mil, z toho 96% hradí ministerstvo financí).

Projekt řeší revitalizaci území po hornické činnosti, těžbě písku, která probíhala při výstavbě letiště Ostrava v Mošnově, kdy poté byla bývalá pískovna zavezena odpadem neznámého původu a složení a pak pokryta zeminou. 

Konečným výsledkem provedené sanace a revitalizace bude vytvoření funkční krajiny v návaznosti na širší okolí. Sanací a úpravou bude dosaženo vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity.

Součástí projektu je vybudování cyklostezky, úprava stávající příjezdové komunikace s parkovištěm, ochranné a protihlukové bariéry pro cvičnou střelnici, hřiště, cyklodráhy, areálové osvětlení a přípojky NN a úprava stávající vodní nádrže „ Bartoňka“.

Stavba je rozdělena na 6 stavebních objektů:

 

SO 01 – PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
SO 01.1 – Kácení zeleně včetně odstranění nelegálních skládek
SO 01.2 – Sanace území – terénní úpravy 
SO 01.3 – Ochranné a protihlukové bariéry v okolí střelnice

 

SO 02 – KOMUNIKACE
SO 02.1 – Příjezdové komunikace, včetně parkoviště
SO 02.2 – Cyklostezka

 

SO 03 – SPORTOVNÍ PLOCHY
SO 03.1 – Cyklodráha
SO 03.2 – Zpevněná plocha (hřiště)

 

SO 04 – ÚPRAVA VODNÍ NÁDRŽE
SO 04.1 – Záchytný pás 
SO 04.2 – Odbahnění
SO 04.3 – Rekonstrukce objektů VN
SO 04.4 – Úprava koryta
SO 04.5 – Úpravy v zátopě

 

SO 05 – PŘÍPOJKY NN
SO 05.1 – Přípojka vodní nádrže
SO 05.2 – Přípojka hřiště


SO 06 – AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
SO 06.1– Areálové osvětlení vodní nádrže
SO 06.2– Areálové osvětlení hřiště

 

Stávající přístupová komunikace vedoucí k „Bartoňce“ bude opravena - upravena. Bude upraven stávající sjezd na silnici III. třídy, bude proveden nový kryt, u střelnice bude vytvořeno parkoviště s 11 parkovacími místy,  směrem od střelnice k vodní nádrži dojde k vybudování nové konstrukce vozovky.  Na tuto komunikaci bude navazovat nová cyklostezka, ze které budou přístupny hřiště na kolektivní sporty a cyklodráha.

Hřiště je navrženo o celkové ploše 20,00 x 40,00 m a je umístěno paralelně podél paty svahu ochranných bariér střelnice. Ochranný val střelnice a náhradní výsadba bude provedena původními druhy dřevin dle požadavků orgánů ochrany přírody.

Cyklokrosová dráha bude mít uzavřený okruh (ovál) dělený středovou spojkou. 

Úprava vodní nádrže řeší rekonstrukci stávající vodní nádrže, která je zanesena erozním smyvem , bude upraveno přítokové koryto, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv vč. odpadního koryta a nádrž bude vyčištěna a odbahněna.

 

Projekt by nemohl být také realizován za přispění Františka Jordánka a Petra Olejáka, kteří se zapříčinili o jeho vznik.

 

pdf Revitalizace území bývalé pískovny  a lesních pozemků 1 (526 KB)

pdf Revitalizace území bývalé pískovny  a lesních pozemků 2 (581 KB)

pdf Revitalizace území bývalé pískovny  a lesních pozemků 3 (777 KB)

4

  • Přečteno: 1718
Nahoru