Dnes má svátek: Dobromila Zítra: Vanda
csendesk

Projektová dokumentace „Rozšíření budovy ZŠ a MŠ Sedlnice"

Projektová dokumentace „Rozšíření budovy ZŠ a MŠ Sedlnice č. p. 253“

 

Tato projektová dokumentace byla zpracována v létech 2020-2021 a pro realizaci projektu je vydáno i příslušné stavebné povolení. 

Cílem projektu je realizace přístavby objektu základní a mateřské školy v obci Sedlnice, díky které dojde k rozšíření kapacit školy v důsledku stávající neutěšené prostorové dispozice školy a zároveň i demografické situace v obci (část zájemců o umístění dětí do předmětného školského zařízení je nyní z kapacitních důvodů odmítána a rodiče jsou tak nuceni zajišťovat pro své děti místo v jiných školách v okolí obce) a stávající i do nejbližší doby plánované výstavby nových rodinných domů v katastru obce Sedlnice.

Vybudováním předmětné přístavby objektu školy dojde v konečném důsledku nejen k možnosti navýšení jejích kapacit, ale také k výraznému rozvoji vzdělávacího prostředí, neboť díky rozšíření prostoru školy bude moci dojít také k vytvoření nových specializovaných učeben, které byly doposud umístěny nevhodně a provizorně v rámci kmenových učeben stávající budovy školy (jedná se o specializovanou počítačovou a jazykovou učebnu), popř. navýšení míst pro školku.

Společně s výše uvedeným dojde i k realizaci dalších výdajů/aktivit, které s předmětnou přístavbou objektu školy bezprostředně souvisí – tedy např. k realizaci nového zázemí pro školníka, nového externího výtahu pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace či nových ploch zajišťujících přístup do objektu přístavby. 

 

Z toho hlavní cíl: 

Hlavním cílem realizace akce je přístavba stávajícího objektu základní a mateřské školy v obci Sedlnice, která je prováděna s cílem zvýšení kapacit dané školy. 

 

Z toho vedlejší cíl: 

Mezi vedlejší cíle pak patří zejména zpřístupnění daného objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (novostavba externího výtahu pro vertikální pohyb mezi jednotlivými podlažími plánované přístavby), vytvoření pochůzních ploch pro přístup do objektu plánované přístavby (zpevněné plochy – chodníky) a realizace technickoprovozního zázemí pro školníka (s přístavbou pevně spojená kontejnerová stavba v úrovni 1. NP).

Cena dle projektové dokumentace: (aktualizováno v 8/2022 z důvodu nutnosti rozdělit náklady na část ZŠ a zvlášť na MŠ, neboť v rámci předmětných dotačních titulů nelze teď čerpat dotace na MŠ v rámci ORP Nový Jičín) – cca 31,5 mil Kč.

 

pdf ZŠ 1006 STUDIE PERSPEKTIVNÍ POHLEDY (1.98 MB)

  • Přečteno: 1226
Nahoru