Dnes má svátek: Dobromila Zítra: Vanda
csendesk

Řád sběrného místa odpadů

Řád sběrného místa odpadů, Sedlnice

 

 Sběrné místo odpadů obce Sedlnice je umístěno u fotbalového hřiště, v katastrálním území Sedlnice. Služba je určena občanům obce Sedlnice (fyzická osoba, která má trvalé bydliště v obci, starší 18-ti let, v případě potřeby nutno předložit občanský průkaz), kteří zde mohou odpad odevzdávat bezplatně a bez finanční náhrady za podmínek, že má zaplacený poplatek za vývoz komunálního odpadu.

Množství odpadu odpovídá naloženému klasickému přívěsu za osobní automobil 2x1,2m.

Sběrné místo je určeno pro:

- velkoobjemový odpad a dřevěný odpad (v rozebraném/demontovném stavu)
- malé a velké elektrospotřebiče
- separovaný odpad (papír, plasty, sklo)
- kovový odpad
- textilní odpad
- použité oleje z kuchyní zachycené v plastových nádobách do 5l (popřípadě jiných vhodných nádob)
- světelné spotřebiče - všechny úsporné/LED žárovky (mimo klasické žárovky plněné vzácným plynem), včetně kompaktních svítidel, zářivky
- nebezpečné odpady - motorové oleje, baterie, barvy a všechny chemické sloučeniny neorganického charakteru
- bioodpad pocházející ze zahrad a domácností
- pneumatiky (pouze osobní vozidlo a jen 4ks na číslo popisné)

Sběrné místo není určeno pro:

-stavební odpad (vše, co souvisí s hrubou stavbou - střešní krytiny, izolace apod. nebo po rekonstrukci domu nebo bytu), suť, beton - stavebník zajišťuje a likviduje na své vlastní náklady
- odpad pocházející z podnikatelské činnosti

Provozní doba:

- každé úterý od 13:00 do 16:00
- v případě nepřítomnosti pracovníka sběrného dvoru během provozní doby volejte mobilní číslo +420 739 371 935 Radek Konečník

Provozovatel může provozní dobu s dostatečným předstihem upravit.

 

Žádáme občany, aby při odevzdání svého odpadu dodržovali pokyny obsluhy sběrného místa odpadů a pomáhali nám toto místo udržovat v čistotě a pořádku.

 

Občané mají za povinnost odpad si vyložit sami do obsluhou určených sběrných nádob.

 

Odpovědná osoba:
Radek Konečník

Pracovníci obsluhy:
Vojtěch Hřib

 

 

Snímek obrazovky 2022 07 27 v 16.53.27

2 

 

3

 

 

 

  • Přečteno: 12155
Nahoru