KOTLÍKOVÉ DOTACE - 3. výzva

INFORMACE K 3. VÝZVĚ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

Dne 7. ledna 2019 byla pro kraje vyhlášena 117. výzva Ministerstva životního prostředí týkající se kotlíkových dotací https://lokalni-topeniste.msk.cz/

Krajský dotační program, v rámci kterého budou moci žadatelé v Moravskoslezském kraji podávat své žádosti o dotaci na výměnu kotle, bude vyhlášen nejdříve v měsíci dubnu 2019.

Termín příjmu žádostí o dotace předpokládáme nejdříve od května 2019.

Bližší informace: https://lokalni-topeniste.msk.cz/

                               https://www.opzp.cz/o-programu/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace-3-vyzva/

Dne 5.2.2019 byla tato výzva představena ministrem ŽP:

https://www.mzp.cz/cz/news_05022019

Vytisknout