Dnes má svátek: Teodor
csendesk

Aktuality

Sběr nebezpečného, velkoobjemového a separovaného odpadu 2018

SBĚR NEBEZPEČNÉHO, VELKOOBJEMOVÉHO A SEPAROVANÉHO ODPADU

Vážení občané,

firma AVE s.r.o. Frýdlant nad Ostravicí ve spolupráci s Obecním úřadem v Sedlnicích pro Vás v souladu se zákonem o odpadech č.125/1997 Sb., v platném znění a obecně závaznou vyhláškou obce organizuje sběr nebezpečného, velkoobjemového a separovaného odpadu formou pojízdné sběrny. Tento systém se osvědčil v uplynulých letech. Doporučujeme, abyste se na tuto akci dobře připravili a v co největší míře ji využili.

     SOBOTA – 3. listopad 2018

- nádraží ČD                                    8.00 hodin

- dolní obchod (p.Haši)                     8.45 hodin

- křižovatka na Bartošovské               9.30 hodin

- u obecního úřadu                         10.15 hodin

- zastávka u Čuntů                          11.00 hodin

- zastávka u školky                          11.45 hodin

- Borovec                                      12.30 hodin

Uvedené časy jsou informativní, odvoz bude upřesňován prostřednictvím místního rozhlasu.

!!! POZOR !!!

U odpadu musí být přítomen původce odpadu až do příjezdu sběrného vozu.

V této sběrně můžete BEZPLATNĚ odevzdat:

NEBEZPEČNÝ ODPAD: baterie a akumulátory, odpady ropných látek (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel vč.nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslová hnojiva, jedy, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, chladničky, elektrotechnický odpad.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD: starý nábytek, koberce, kočárky, krytiny, kamna, ledničky bez freonu, pračky, ohřívače, bojlery apod.

SEPAROVANÝ ODPAD: papír, sklo, plasty.

Vytisknout E-mail

Dopravní informace D48

V rámci výstavby D48 Rybí – MÚK Rychaltice, bychom Vás rádi informovali o změnách v dopravě v okolí Vaší obce. Vzhledem k vývoji na stavbě a potřebě realizovat stavební objekty, které svou podstatou zasahují do komunikací v blízkosti Vaší obce, dojde v příštích týdnech k uzavírkám těchto obslužných komunikací nebo sjezdů ze silnice I/48.

Obce Libhošť, Sedlnice, Prchalov, Závišice, Rybí

Dne 1.8. 2018 bude spuštěna nová komunikace propojující křižovatku v „Sirkový lázních“ s obcí Libhošť. Tímto bude kompletně uzavřen sjezd Libhošť v obou směrech. Kvůli následné demolici a výstavbě estakády na D48 před Libhoští, zde bude na novou komunikaci převedena i doprava z hlavní trasy I/48. Ta se napojí zpět na I/48 hned za estakádou. Obyvatelé Libhoště ve směru na Příbor mohou křižovat trasu a na povolení sjet do obce. Rovněž připojení z obce Libhošť na novou komunikaci ve směru NJ bude dovoleno. Ostatní obyvatelé okolních obcí musí jet po hlavní trase D48 až do Příbora – sjezd km 30, kde na okružní křižovatce sjedou na nově otevřenou komunikaci ve směru zpět do „Borovce“. Sjezd a výjezd na MÚK „Borovec“ do Závišic, Sedlnic ve směru do Příbora bude definitivně uzavřen z důvodů výstavby D48, ve směru do Nového Jičína zůstane otevřen do dokončení výstavby této etapy hlavní trasy D48.

Obce Trnávka, Hájov, Rychaltice, Hukvaldy, Kateřinice

Dne 1.8.2018 z důvodů výstavby obslužné komunikace bude definitivně uzavřen MÚK Hájov – nájezd ve směru Příbor a sjezd ve směru F-M. Od 1.9.2018 bude otevřena a zprovozněna nová komunikace mezi Hájovem a Rychalticemi vedoucí podél hlavní trasy D48.

Vytisknout E-mail

Odchycený pes

V podvečer 11. května 2018 byl odchycen níže vyobrazený pes. Zvíře je zajištěno a ubytováno v obecních prostorech. Žádáme majitele, aby si psa vyzvedl (kontaktujte obecní úřad).

pes1

pes

 

Vytisknout E-mail