Zajištění pomoci starším osobám, 16.3.2020

Ve Sbírce zákonů č.98/2020 ze dne 16.3.2020 se vláda ČR ve věci krizových opatření (č.240) usnesla na těchto doporučeních:

I. Vláda doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

II. Starostům obcí nařizuje zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

 Starosta obce 16.3.2020 přijal příslušná opatření, která jsou uvedena na webových stránkách obce a dále jsou informace zveřejněny ve vysílání KT.

 

Informace obce k zajištění pomoci

pdf Usnesení vlády, 16.3.2020 (352 KB)

pdf Usnesení vlády, 14.3.2020 (137 KB)