Dnes má svátek: Dobromila Zítra: Vanda
csendesk

Mimořádné opatření č. 15/2020 KHS MSK

Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 17.7.2020

Dnešním dnem KHS Moravskoslezského kraje vyhlašuje nové mimořádné opatření v souvislosti s výskytem onemocnění Covid19 na území Moravskoslezského kraje. Celý text mimořádného opatření je umístěn na webu KHS MSK, tento článek má za cíl pouze přiblížit jeho smysl a nejdůležitější části. V posledních týdnech se stal Moravskoslezský kraj největším ohniskem šíření koronaviru v České republice. Nejvíce pozitivních osob je dlouhodobě na Karvinsku, zde se sice situace postupně stabilizuje co do počtu nově zjištěných případů, mění se však jejich struktura a nejedná se již pouze o primární kontakty s pozitivními horníky a jejich rodinné příslušníky. Lokální ohniska šíření nákazy se nově objevují i v okresech Frýdek-Místek, Ostrava a Nový Jičín. Současně evidujeme nárůst pozitivních případů u přeshraničních pracovníků, pracujících ve firmách na území celého kraje. Bohužel již dochází i k zasažení zdravotnických zařízení, a to zejména v Ostravě. Dosud přijatá opatření byla omezena zejména na území okresů Karviná a Frýdek-Místek. V posledních týdnech však registrujeme i značný nárůst pozitivních mimo známá ohniska onemocnění, počet tzv. komunitních případů nákazy se zvýšil prakticky na dvojnásobek. Navíc lze očekávat v nastávajícím letním období další nárůst rizik, například zavlečení nákazy osobami, které se vrací z dovolených, výskyt nemocných v rámci zotavovacích akcí nebo mezi přeshraničními pracovníky, kteří pracují v řadě velkých i menších firem na území našeho kraje. Na nepříznivý vývoj epidemiologické situace musela tedy KHS Moravskoslezského kraje co nejrychleji reagovat. Proto dochází k vydání nového mimořádného opatření č.15. Ve zkratce lze konstatovat, že zpřísňuje podmínky na území celého Moravskoslezského kraje. Opatření obsahuje celkem 20 bodů, které můžeme rozdělit do několika základních okruhů. Opatření na ochranu rizikových skupin obyvatel zahrnují opatření ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, kterým kromě zpřísnění režimu pro návštěvy nařizuje preventivní testování nových pacientů a klientů s cílem zamezit zavlečení nákazy do těchto zařízení. Nově budou tedy podmínky v těchto zařízeních na území celého MS kraje nastaveny stejně.

Omezení shromažďování osob ve venkovních i vnitřních prostorách na max. 100 osob. Ve venkovních i vnitřních prostorech je možný vyšší počet účastníků pouze za předpokladu zřízení oddělených sektorů, kterých může být maximálně 5.

Omezení rekreačních a zotavovacích aktivit, které zahrnuje opatření, která musí zajistit provozovatelé zotavovacích akcí, provozovatelé koupališť a vnitřních sportovišť.

Omezení provozu stravovacích služeb, které spočívá v časovém omezení provozu od 8,00 do 23,00, a dále v nutnosti zajistit omezený počet osob u jednoho stolu, dostatečné rozestupy a pravidelnou desinfekci inventáře a možnost desinfekce pro návštěvníky. Opatřeni se netýká pouze stravováni zaměstnanců a zařízení, která poskytují současně i ubytovací služby, kde je umožněno podávání snídaní od 6,00.

Obnovení povinnosti nosit ochranu dýchacích cesta to ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště (tedy i na pracovišti) a v hromadné dopravě.

Opatření vůči zaměstnavatelům, která mají za cíl minimalizaci kontaktů mezi pracovníky na směně, mezi zaměstnanci v jednotlivých směnách, provádění desinfekce na pracovištích. Mají rovněž povinnost zamezit vstupu přeshraničních pracovníků do provozoven a pracovišť, pokud tito nepředloží potvrzení o absolvování PCR vyšetření na Covid 19 s negativním výsledkem. Provádění zvýšené frekvence desinfekce veřejných prostor, jako jsou například zastávky MHD, veřejné odpočinkové prostory, dětská hřiště a vstupy do veřejných budov a objektů občanské vybavenosti. Provozovatelé maloobchodních prodejen jsou povinni zajistit pravidelné provádění desinfekce nákupních vozíků a úchopových ploch (zábradlí, kliky, madla).

Celkově se jedná o značný zásah do běžného života všech obyvatel Moravskoslezského kraje. Je však nezbytné co nejrychleji zamezit dalšímu šíření onemocnění a nařízená opatření by měla pomoci tento cíl naplnit. V této souvislosti žádáme všechny obyvatele o pochopení a disciplínu při dodržování podmínek tohoto mimořádného opatření.

pdf Mimoradne opatreni 2020 15 2 (2.68 MB)

  • Přečteno: 4379
Nahoru