Nástroje pro usnadnění přístupu

Dnes má svátek: Marian Zítra: Emanuel
csendesk

Výroční zpráva pověřence pro ochranu osobních údajů za rok 2021


Na základě pravidelného ročního auditu jsme obdrželi výroční zprávu o činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů. Tuto funkci pro nás vykonává pan Bc. Radek Kubíček, MBA, ze společnosti 2K CONSULTING s.r.o.
Pro orgány veřejné moci či veřejné subjekty je povinné mít pro oblast GDPR osobu pověřence. Tuto povinnost stanovuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Pověřenec kontroluje správně nastavené procesy, dokumentaci, zajišťuje školení, provádí odborné konzultace a pomáhá nastavovat směrnice v organizaci. Provádí také revize smluvních vztahů se zpracovateli osobních údajů, či dává doporučení na uzavření smluvního vztahu.
Hlavní funkcí pověřence je kontrolovat, zda osobní a citlivá data, které občané poskytnou, jsou používány za daným účelem a nehrozí jejich zneužití.
Pověřencova zpráva za rok 2021 hodnotí, že z procesního hlediska jsou postupy, které jsou používané při zpracovávání osobních údajů, zcela v pořádku. Pověřenec nás v průběhu celého roku informuje o legislativních změnách a doporučeních. Konzultace probíhají buď telefonicky, písemně nebo osobně na úřadě.
Na základě výstupů z auditu je náš úřad zařazený do projektu Bezpečný úřad.

  • Přečteno: 1767
Nahoru