Kulturní komise

Předseda: Petr Oleják
Člen: Zuzana Orságová
Člen: PaedDr. Blanka Šťastná