Dnes má svátek: Svatoslav Zítra: Barbora
csendesk

Přítomnost žáků 2. stupně základní školy, 8. 6. 2020

Vážení rodiče,

od 8. června bude možná osobní přítomnost žáků druhého stupně základních škol ve škole na vzdělávacích aktivitách. Účast žáků však nebude povinná, a proto Vás oslovujeme s žádostí o vyplnění návratky, která se týká zjištění zájmu o toto vzdělávání. Vaše zpětná odpověď je pro nás důležitou informací.

Rozpis vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupně - https://www.zs-sedlnice.cz/skola_2019_2020/navrat_zaku_2_stupne.pdf

Vzdělávací obsah bude zaměřený zejména na procvičení a upevnění učiva probíraného v době distančního vzdělávání (je nutné proto nosit učebnice i sešity se zápisy). Docházka do školy nebude povinná, i nadále zůstává v platnosti distanční výuka.

Žáci budou povinni dodržovat zvýšené hygienické opatření (postupný příchod do školy, nošení roušek, dezinfekce…). O přesných podmínkách provozu školy k zajištění hygienických a epidemiologických opatřeních budete informováni. Stravování zajištěno není.

Pokud se rozhodnete pro návrat dítěte do školy, žáci

  • přinesou vyplněné a podepsané čestné prohlášení (čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví). Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna).
  • budou mít denně s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky (při příchodu a ve společných prostorách je nutno roušku nosit).

Vzhledem k přípravě organizace aby zákonný zástupce vyjádřil zájem o docházku do školy nejpozději v úterý 2. června 2020. Žádáme vás proto o zaslání návratky do školy (naskenovat a zaslat na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )nebo vhodit do schránky školy do tohoto data.

Pokud do uvedeného data neobdržíme vrácenou návratku, předpokládáme, že o osobní přítomnost dítěte ve škole nemáte zájem.

--------------------------------------------------------- NÁVRATKA --------------------------------------------------

DOTAZNÍK PRO RODIČE ŽÁKŮ 2. STUPNĚ

Jméno a příjmení dítěte, třída: ………………………………………………………..

Můj syn/dcera se bude od 8. června 2020:

  • vzdělávat pouze distančně (zůstane doma)
  • vzdělávat i prezenčně (pravidelná účast ve škole dle rozpisu vzdělávacích aktivit)

Zatrhněte prosím vyhovující možnost (zakroužkujte):

Datum: …………………..                         Podpis zákonného zástupce: ……………………..

  • Hits: 2759
Nahoru