Dnes má svátek: Jitka Zítra: Mikuláš
csendesk

Sběrná místa v Sedlnicích

Nová Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Sedlnice  na svém prosincovém zasedání schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o poplatku za komunální odpad, kterou se stanoví nové poplatky, a to:

Nádoba 120 l                     Sazba/nádoba                  Poznámka

26 svozů                             2 100 Kč                               (1x za 14 dní) = svoz T

12 svozů                             1 150 Kč                               (1x měsíčně) = svoz M

3 jednorázové svozy     600 Kč

Nádoba 240 l                     Sazba/nádoba                  Poznámka

26 svozů                             4 200 Kč                               (1x za 14 dní) = svoz T

12 svozů                             2 300 Kč                               (1x měsíčně) = svoz M

3 jednorázové svozy     1 200 Kč

Sazba za doplňkovou službu k výše uvedené tabulce formou jednorázového svozu činí 200,-Kč za nádobu 120 l a 400,-Kč za nádobu 240 l.

Zvýšení sazeb vychází z důvodu navyšování cen svozů tohoto odpadu (ve kterém se odráží nejen samotný svoz, ale i skládkování a nakládání s tímto odpadem), množství svezeného komunálního odpadu, ale také z důvodu, že příjmy od občanů a od společnosti EKOKOM již nepokrývají tyto vynaložené výdaje z rozpočtu obce. V průběhu roku bude muset obec připravit nový způsob financování této oblasti k 1.1.2022 z důvodu schválení nového zákona o odpadech.

Termíny svozů odpadů v roce 2021  
měsíc 1x svoz 2x svoz
leden 25. 11. a 25.1.
únor 22. 8. a 22.2.
březen 22.

8. a 22.3.

duben 19. 5. a 19.4.
květen 17. 3.,17. a 31.5.
červen 28. 14. a 28.6.
červenec 26. 12. a 26.7.
srpen 23. 9. a 23.8.
září 20. 6. a 20.9.
říjen 18. 4. a 18.10.
listopad 15. 1.,15. a 29.11.
prosinec 27. 13. a 27.12.

 

Sběrné místo pro občany Sedlnic

Úprava provozní doby sběrného místa Sedlnice:

- každou středu, od 14.00-16.00 hod.

- otevřeno do konce listopadu 2021 z technických důvodů - přemístění stávajících prostor sběrného místa

- od 1.1.2022 přemístěno do nových prostor v okolí hříště TJ Sokol z důvodu vypovězení nájemního vztahu 

 Zde se můžete seznámit s Řádem sběrného místa odpadů a s jeho umístěním Řád sběrného místa odpadů

 

 

 

Přehled umístění sběrných nádob v obci

Sběrná místa mapka

tabulka odpadů

 

 

  • Hits: 5950
Nahoru