Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2
Myslivecký ples
Smyslohraní
3 4
5 6 7 8 9
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060927409
Uzavření pobočky pošty Sedlnice z důvodu výpadku el. energie ze strany dodavatele
Upozornění
10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
Uzavření tělocvičny
20
Uzavření tělocvičny
21
Uzavření tělocvičny
22 23 24
Kamenické práce na hřbitově Sedlnice
25
26 27 28 29
Uzávěrka zpravodaje Sedlničan 1/2024 dne 29. února 2024
1
Mojito Party
2 3
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky státních orgánů

Název vyhlášky Účinnost

Veřejná vyhláška. Oznámení o návrzích opatření obecné povahy (OOP) a výzva k uplatnění připomínek

 3.4.2015

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Ev.č. Vyvěšeno
Sejmuto
Obecně závazná vyhláška obce Sedlnice č.2/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství   26.06.2023
Obecně závazná vyhláška obce Sedlnice č.1/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství   26.06.2023
Obecně závazná vyhláška obce Sedlnice č.5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 93/2021 14.12.2021
31.12.2021

Obecně závazná vyhláška obce Sedlnice č. 1/2021, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

66/2021 30.9.2021
16.10.2021

Obecně závazná vyhláška obce Sedlnice č. 2/2021 o regulaci hlučných činností

  30.9.2021
16.10.2021

Obecně závazná vyhláška obce Sedlnice č. 3/2021 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce

68/2021 30.9.2021
16.10.2021

Obecně závazná vyhláška obce Sedlnice č. 4/2021, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Sedlnice  

69/2021 30.9.2021
16.10.2021

Obecně závazná vyhláška obce Sedlnice č. 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

  9.4.2020
nikdy
Obecně závazná vyhláška obce Sedlnice č. 1/2019, o místním poplatku ze psů   9.4.2020
nikdy
Obecně závazná vyhláška č.1-2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.4-2003 o místních poplatcích ze dne 26.11.2003   17.5.2019
nikdy
Obecně závazná vyhláška č.1-2015 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí   17.5.2019
nikdy
Obecně závazná vyhláška č.2-2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.3-2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj   17.5.2019
nikdy