Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29
Uzávěrka zpravodaje Sedlničan 1/2024 dne 29. února 2024
1
Mojito Party
2 3
4 5 6
Seminář pro občany "Jak na úsporné bydlení"
Studénka prodej drůbeže
7 8
SMYSLOHRANÍ V KLUBÍKU pro děti 1-6 let
Velikonoční tvořivá dílnička s Klubíčkem
9 10
11 12 13
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 11006093056
14 15 16
Prodejce ovocných dřevin
17
18 19
Velikonoční workshop
20
Seminář k programu NZÚ LIGHT
21 22
Maškarní ples
23 24
25 26 27
Výluka v úseku Příbor - Kopřivnice
Studénka Drůbež
28
Výluky v úseku Studenka - Příbor pro trať 325
29
Výluky v úseku Studenka - Příbor pro trať 325
30
Velikonoční víkend
31
Velikonoční víkend
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky státních orgánů

Název vyhlášky Účinnost

Veřejná vyhláška. Oznámení o návrzích opatření obecné povahy (OOP) a výzva k uplatnění připomínek

 3.4.2015

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Ev.č. Vyvěšeno
Sejmuto
Obecně závazná vyhláška obce Sedlnice č.2/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství   26.06.2023
Obecně závazná vyhláška obce Sedlnice č.1/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství   26.06.2023
Obecně závazná vyhláška obce Sedlnice č.5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 93/2021 14.12.2021
31.12.2021

Obecně závazná vyhláška obce Sedlnice č. 1/2021, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

66/2021 30.9.2021
16.10.2021

Obecně závazná vyhláška obce Sedlnice č. 2/2021 o regulaci hlučných činností

  30.9.2021
16.10.2021

Obecně závazná vyhláška obce Sedlnice č. 3/2021 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce

68/2021 30.9.2021
16.10.2021

Obecně závazná vyhláška obce Sedlnice č. 4/2021, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Sedlnice  

69/2021 30.9.2021
16.10.2021

Obecně závazná vyhláška obce Sedlnice č. 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

  9.4.2020
nikdy
Obecně závazná vyhláška obce Sedlnice č. 1/2019, o místním poplatku ze psů   9.4.2020
nikdy
Obecně závazná vyhláška č.1-2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.4-2003 o místních poplatcích ze dne 26.11.2003   17.5.2019
nikdy
Obecně závazná vyhláška č.1-2015 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí   17.5.2019
nikdy
Obecně závazná vyhláška č.2-2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.3-2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj   17.5.2019
nikdy