Dnes má svátek: Ilona
csendesk

Aktuality

Změna účtu obce - poplatky

Žádáme občany, aby si z důvodu změny čísla účtu obce upravili své trvalé příkazy k platbě poplatků vůči obci, a to: kabelové televize, Internetu, poplatek za psa a poplatek za odpady.

Nové číslo účtu 020036-1772185329/0800.

 

Vytisknout E-mail

Obálka do lednice

Obálka do lednice neboli IN.F.Obálka je tady!

Jedná se o projektovou aktivitu Moravskoslezského kraje pod osobní záštitnou náměstka hejtmana pro sociální oblast Jiřího Navrátila MBA, z projektu „Informace jako forma ochrany osob v seniorském věku“.  Aktivita je zaměřená na zvýšení kvality života seniorů a podporu jejich bezpečí. 

IN.F.Obálky    lze vyzvednout mj. na podatelně Obecního úřadu v Sedlnicích.

IN.F.Obálka (= Informace jako Forma ochrany) je plastová obálka, která obsahuje informační leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku, magnetu nebo samolepku (s nápisem: Zde je IN.F.Obálka, s telefonními čísly na složky záchranného systému).

IN.F.Obálka slouží k předání údajů o zdravotním stavu, užívaných lécích, kontaktech na příbuzné či blízké, v případě, že se senior v domácnosti ocitne v nebezpečí či ohrožení života, složkám záchranného systému, které jsou o této aktivitě informovány.

IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo života. Je třeba vyplnit formulář s požadovanými údaji a vložit jej zpět do plastové obálky a umístit do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Samolepkou nebo magnetkou označit dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu a tím způsobem budou informovány zasahující záchranné složky.

Upozornění: Moravskoslezský kraj ani Ministerstvo práce a sociálních věcí (jako iniciátoři této preventivně bezpečnostní akce) nepověřili žádné osoby, ani organizace kontrolou IN.F.Obálek!

Tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České Republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/obalka-do-lednice-neboli-in-f-obalka-je-tady!-140676/

Vytisknout E-mail

Obecní kalendář 2020

Kalendáře budou připraveny k vyzvednutí na podatelně OÚ od 2. ledna 2020. Na jedno číslo popisné bude možné vyzvednout si jeden kus kalendáře, další kusy pak za poplatek 50 Kč/kus.

Vytisknout E-mail

Topná sezona

S příchodem chladnějších dnů naplno začala topná sezóna. Je třeba si uvědomit, že ještě před pravidelným topením by měla přijít příprava na topnou sezónu. Ta zahrnuje v případě topení pevnými palivy zajištění dostatečného množství kvalitního, dobře uskladněného paliva a přípravu radiátorů na sezónu. Tím se rozumí různé opravy či ošetření, popřípadě kontrola termostatických hlavic a v neposlední řadě odvzdušnění radiátorů. Spalovat by měli provozovatelé kotlů, kamen, krbových vložek atd. pouze paliva doporučená výrobcem v odpovídající kvalitě.

Před samotným započetím topné sezóny nebo i v průběhu by si měli provozovatelé nechat zkontrolovat spalinové cesty odbornou firmou. U zdrojů spalujících tuhá paliva, napojených na teplovodní ústřední soustavu, je povinnost nechat jednou za tři roky zkontrolovat zdroj vytápění tj.kotel nebo kamna odborně způsobilou osobou. Veškeré dokumenty od kontrol je třeba pečlivě uschovávat, mohou být vyžádány orgánem ochrany ovzduší při kontrole. Dále je třeba upozornit provozovatele, že zdroje druhé emisní třídy je možné používat pouze do konce roku 2022.

Vzhledem k povinnosti používat pouze paliva doporučená výrobcem je možné při kontrolách zjistit ze vzorku popela analýzou, čím se v daném zdroji topilo. Dle zákona o ochraně ovzduší je kontrolující oprávněn vstoupit do obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona.

Vytisknout E-mail

Tašky na tříděný odpad

Oznamujeme občanům, že si mohou na obecním úřadě vyzvednout tašky na tříděný odpad, a to zdarma 1 sada/dům obývaný občany s trvalým pobytem. Pokud máte zájem, přijďte si je vyzvednout v úřední hodiny (pondělí a středa 8-12, 13-17 hod.).

Vytisknout E-mail