Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3
Přerušení dodávky pitné vody
Zápis do 1. třídy
Nikol Drůbež
4
Zápis do 1. třídy
5
Plánovaná oprava na vodovodní síti
6
UKLIĎME SEDLNICE
7
8 9 10 11
Očkování psů
12 13 14
15 16 17 18 19
Tvořivá dílnička ke Dni Země
20
SMYSLOVÉ HRANÍ V KLUBÍKU LIDSKÉ TĚLO
Nikol Drůbež
21
22 23 24
Den otevřených dveří MŠ Sedlnice
Plánovaná odstávka č. 11442, Sedlnice
25
Výluka Studénka - Mošnov
26
Výluka Studénka - Mošnov
27
Pálení čarodějnic a košt pálenek
Kamenické práce
28
29 30 1 2
Zápis do mateřské školy
3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky a společnosti > Rybáři

Rybáři

Rybářské závody dětí

 

Vodní nádrž zvaná "Bartoňka" je letos (2016)  letá dáma. Zamyslel se někdo nad tím, jak vlastně nádrž vznikla? Máme mezi sebou pamětníky jejího vzniku. Z jejich vzpomínek vznikla mozaika tohoto, jak tato dáma vznikala. Nemohu než začít v roce 1983-4 minulého století. V tomto období se projevují první zmínky o nádrži. Oficiálně pro úřady jako požární nádrž pro obec a zásobník vody pro JZD v době sucha. Svíce byla zapálena, i když budovat se začalo až o rok později. Důvod uvedu později. Ale již v tomto roce se dělají některé přípravné práce, jako např. zeměměřičské, zhotovení dokumentací, různých povolení. V budoucí nádrži se nacházely mladé doubky, a jiné stromky, zejména náletové křoviny. Docházelo k přemístění na jiné místo nebo odstranění za pomoci školních dětí a paní učitelky Drahoslavy Olejákové. Začíná odvodňování pozemku pro stroje, které byly později zapůjčeny z JZD. Po dohodě s finančním odborem ONV Nový Jičín, kde tehdy působil p. Tylich, přicházejí peníze a může se budovat naplno. Píše se rok 1985.

Na MDŽ 8.3.1985 je vydáno oficiální stavební povolení, vedením stavby je za obec pověřen pan Rudolf Bartoň. Duben je vhodnou dobou k dokončení přesazování stromků. 21.4. 1985 pánové Vlastimil Šimík a Rudolf Bartoň budoucí nádrž vyměřují včetně určení budoucí výšky vodní hladiny. Krátce poté zapůjčí JZD pásový traktor s radlicí a začíná se kopat. Má to však jeden háček, terén je příliš mokrý a technika těžká. Komplikace spočívala v tom, že pásák zapadl a tehdy dostupná technika na vyproštění byla krátká. Stavba se zastavila, pan Černoch musel zapracovat u VLS a vojenská technika musela pomoci. Pokračovalo se zatím v kopání kanálů odvodnění samozřejmě brigádnicky, ručně, v akci "Z" a dělaly se práce, kde to bylo možné. Což byl odtokový kanál z budoucího tendru. Zastavuje se vlastní dno, vnitřek nádrže a pokračuje se na přístupové cestě. Je využívána možnost blízké Tatry Kopřivnice a možnost získání odpadového materiálu (šamotová suť, škvára na zpevnění cesty). A práce pokračují svým tempem dál. Buduje se odtoková šachta zvaná tendr, která skončila již 12. října 1985. Po celou dobu bylo nutno odvodňovat pozemek, což pokračovalo až do konce září 1985. V půlce října začínají hlavní zemní práce na budoucí hrázi - schází však technika. I přes tyto potíže se koncem prosince podařilo hrubou stavbu ukončit, o čemž svědčí i pořízené fotografie.

Do jarních měsíců 1986 nastává pauza. Hned po vysvitnutí sluníčka nastává úprava hráze a její osetí trávou. V původním řešení se nepočítalo s panely, jak je známe dnes. Našli se moudří lidé, kteří pochopili, že by v budoucnu pohybem vody směrem ke hrázi byly značně odnášeny kusy hlíny, a tak by docházelo k znečištění vody. V červnu 1986 MNV rozhodlo umístit na svah hráze betonové panely. Nastává období rovnání, podsypávání a kolíkování s následnou pokládkou panelů, a že jich nebylo málo. Stabilizovat tyto panely si vyžadovalo velkého úsilí i techniky. Tato činnost si vyžádala plných 5 měsíců. Jak jen skončila pokládka, začíná postupné napouštění vody do nádrže a postupné zatěžování hrázního tělesa. V roce 1986 probíhá zkušební provoz a v předkolaudačním řízení se zjišťuje, že je nutno ještě vybudovat bezpečnostní přepad z nádrže, což byla podmínka kolaudace. A tak se do termínu kolaudace buduje přepad a odtokový kanál, jak jej známe dnes. 27. února 1987 je dnem, kdy dílo bylo fakticky zkolaudováno. Rozhodnutím obecních funkcionářů správu na vodní nádrži převzal místní Střelecký klub. Tito členové pracují nejen kolem střelnice, ale brigádničí i na nádrži, budují lavičky, upravují okolí. A zde můžeme hledat mezi členy i prvopočátek vypuštění ryb do nádrže a rybaření.

A teď jak to bylo s financemi. Měla býti vytvořena hodnota díla 300 000 Kčs – skutečnost 684 000 Kčs. Občané Sedlnic na této akci zdarma odpracovali 3.849 hodin. Krátce proč nyní "Bartoňka", když původně to byl Kačák. Jednoduše, v dobách počátků JZD byly pod nádrží rybníky a na těch byla chována drůbež, kachny. 

Po vybudování nádrže se vžil mezi občany místní název "Bartoňka" na počest toho, kdo velice stál o vybudování a také navždy zůstane jako ten, kdo na ní má největší podíl. Přátelé, Vám všem patří neskutečný dík za Vaši prozřetelnost, čímž je dnešní 30. ti letá dáma zvaná "Bartoňky"